Meny

Värdeutveckling

Alla fonder investerar i mottagarfonden Ambrosia Master. Skillnaden i avkastning beror på respektive matarfonds avgiftsstruktur samt när investeringen är gjord.

2018
AUM (MSEK)
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Ack
Index
31 juli
Ambrosia L
144
+0,10
-2,04
-1,33
-0,25+0,89-1,65
-0,66
-4,87
97,94
Ambrosia XL
776
+0,12
-2,02
-1,31
-0,23
+0,92-1,63
-0,64
-4,73
99,124
Ambrosia XXL
149
+0,12
-1,96
-1,29
-0,21+0,93-1,61
-0,62
-4,58
99,323
Ambrosia L Utd
13
+0,10
-2,05
-1,34
-0,25+0,89-1,65
-0,66
-4,89
91,4291
Ambrosia XL Utd
60+0,12
-2,00
-1,31
-0,22+0,91-1,63
-0,64
-4,71
92,861
2017Ambrosia XL

+0,36
-0,37
+0,47
-0,52
-0,38
+0,28
+0,16
-0,82
+0,92
-0,22
-0,43
+0,37
-0,20

2016Ambrosia XL


+0,39
+0,14
+0,77
+0,35
-0,53
+0,87
+0,53
-0,04
+0,05
+0,87
+0,78
+4,25“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”