Meny

Värdeutveckling

Alla fonder investerar i mottagarfonden Ambrosia Master. Skillnaden i avkastning beror på respektive matarfonds avgiftsstruktur samt när investeringen är gjord.

2018
AUM (MSEK)
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Ack
Index
31 jan
Ambrosia L
404
+0,10+0,10
103,056
Ambrosia XL
1 426
+0,12+0,12
104,1001
Ambrosia XXL
312
+0,12+0,12
104,2678
Ambrosia L Utd
16
+0,10+0,10
96,2233
Ambrosia XL Utd
318
+0,12+0,12
97,569
2017Ambrosia XL

+0,36
-0,37
+0,47
-0,52
-0,38
+0,28
+0,16
-0,82
+0,92
-0,22
-0,43
+0,37
-0,20

2016Ambrosia XL


+0,39
+0,14
+0,77
+0,35
-0,53
+0,87
+0,53
-0,04
+0,05
+0,87
+0,78
+4,25“Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer”