Meny

Värdeutveckling

Alla fonder investerar i mottagarfonden Ambrosia Master. Skillnaden i avkastning beror på respektive matarfonds avgiftsstruktur samt när investeringen är gjord.

2018
AUM (MSEK)
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Ack
Index
29 mar
Ambrosia L
369
+0,10
-2,04
-1,33

-3,25
99,607
Ambrosia XL
1 383
+0,12
-2,02
-1,31

-3,19
100,6585
Ambrosia XXL
303
+0,12
-1,96
-1,29

-3,11
100,8542
Ambrosia L Utd
13
+0,10
-2,05
-1,34

-3,27
92,9815
Ambrosia XL Utd
309
+0,12
-2,00
-1,31

-3,17
94,3633
2017Ambrosia XL

+0,36
-0,37
+0,47
-0,52
-0,38
+0,28
+0,16
-0,82
+0,92
-0,22
-0,43
+0,37
-0,20

2016Ambrosia XL


+0,39
+0,14
+0,77
+0,35
-0,53
+0,87
+0,53
-0,04
+0,05
+0,87
+0,78
+4,25“Ambrosia tillhandahåller en komplett portfölj för långsiktig tillgångsförvaltning”