Meny

Värdeutveckling

Alla fonder investerar i mottagarfonden Ambrosia Master. Skillnaden i avkastning beror på respektive matarfonds avgiftsstruktur samt när investeringen är gjord.

2018
AUM (MSEK)
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Ack
Index
29 juni
Ambrosia L
181
+0,10
-2,04
-1,33
-0,25+0,89-1,65


-4,23
98,593
Ambrosia XL
1 130
+0,12
-2,02
-1,31
-0,23
+0,92-1,63


-4,11
99,763
Ambrosia XXL
150
+0,12
-1,96
-1,29
-0,21+0,93-1,61


-3,98
99,945
Ambrosia L Utd
13
+0,10
-2,05
-1,34
-0,25+0,89-1,65


-4,25
92,037
Ambrosia XL Utd
111+0,12
-2,00
-1,31
-0,22+0,91-1,63


-4,10
93,46
2017Ambrosia XL

+0,36
-0,37
+0,47
-0,52
-0,38
+0,28
+0,16
-0,82
+0,92
-0,22
-0,43
+0,37
-0,20

2016Ambrosia XL


+0,39
+0,14
+0,77
+0,35
-0,53
+0,87
+0,53
-0,04
+0,05
+0,87
+0,78
+4,25“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”