Meny

Sälj fondandelar

Inlösen av fysisk persons fondandelar (privatperson)

Inlösen (sälj) av fondandelar kan ske genom signering med BankID, alternativt genom att en skriftlig inlösenanmälan skickas till oss. Blanketten hittar du nedan. Skicka den ifyllda blanketten till oss via vanlig post eller inscannad via e-post.

Inlösen av juridisk persons fondandelar (företag)

Vid inlösen av juridisk persons fondandelar krävs, förutom inlösenanmälan, ett skriftligt bevis på att den som undertecknat inlösenanmälan har rätt att göra detta. Detta säkerställs genom att anmälare uppvisar firmateckningsrätt. För svenska företag/organisationer skall därför ett aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket bifogas.

Datum för nästkommande inlösen:Sista dag för inlösenanmälanInlösendag
Ambrosia L2018-08-282018-08-31
Ambrosia XL2018-08-282018-08-31
Ambrosia XL Utdelande2018-08-282018-08-31
Ambrosia XXL2018-08-282018-08-31


1. Inlösen - signering med BankId   bankid

  1. Välj här
  2. Ambrosia L
  3. Ambrosia XL

2. Inlösenblanketter - för inlösen utan BankID

  1. Blanketter för att sälja (inlösen) fondandelar
  2. Ambrosia L
  3. Ambrosia L Utdelande
  4. Ambrosia XL
  5. Ambrosia XL Utdelande
  6. Ambrosia XXL

3. Skicka in inlösenanmälan

Anmälan kan skickas in på ett av följande sätt:

 1. En scannad version av den kompletta anmälan skickas per e-mail till salj@ambrosiafonder.se
 2. Anmälan skickas per brev till Ambrosia Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 STOCKHOLM 

4. Utbetalning av försäljningslikvid

För din egen säkerhets skull utbetalas likviden från försäljningen av fondandelar till det bankkonto som angavs på den ursprungliga anmälningsblanketten. Om du vill ändra kontonummer, vänligen kontakta förvaltningsbolaget. Försäljningslikviden betalas ut så snart som möjligt, dock senast 15 bankdagar efter månadsskiftet.

5. Avräkningsnota - bekräftelse av transaktionen

Som bekräftelse på att transaktionen är genomförd skickar vi en avräkningsnota per e-mail senast 15 dagar efter inlösendagen. Där framgår alla relevanta uppgifter om transaktionen.


Ambrosias alla fonder är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. På förvaltningsbolagets hemsida www.ambrosiafonder.se finns informationsbroschyr och faktablad tillhörande fonderna att tillgå. Detta är ingen anmodan eller rekommendation att köpa andelar i fonderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”