Meny

Rapporter

Varje månad publicerar Ambrosia ett investerarbrev med förvaltarnas kommentarer och en sammanställning av fondernas utveckling samt riskanalys. Fondernas Årsberättelser och Halvårsrapporter redovisas också nedan.

Ta gärna del av rapporterna här.

  1. 2018
  2. Månadsrapport
  3. Januari
  1. 2017
  2. Månadsrapport
  3. December
  4. Halvårsredogörelse 2017


  1. 2016
  2. Halvårsredogörelse 2016
  3. Årsberättelse 2016
“Ambrosia tillhandahåller en komplett portfölj för långsiktig tillgångsförvaltning”