Meny

Om oss

Förvaltningsmetodiken i Ambrosia är utformad med utgångspunkt från hur vi själva vill förvalta egna tillgångar. En bärande tanke med Ambrosias fondverksamhet är att förvaltarna investerar tillsammans med kunderna.
ambrosia

Ambrosia Asset Management AB, 559020-0134, är en av Finansinspektionen auktoriserad AIF-Förvaltare med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. Tillståndet erhölls 2016-01-26.

Förvaltningsbolaget är ett dotterbolag till Ambrosia Holding AB, 559020-0092, som indirekt ägs av grundarna Jonas Andersson, Kerim Kaskal, Ante Nilsson och Torbjörn Olofsson.

Förvaltningen av fonderna sker i en struktur bestående av mottagarfonden Ambrosia Master samt matarfonderna Ambrosia L, Ambrosia XL och Ambrosia XXL. Ambrosia L och XL finns också som utdelande fonder.

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”