Meny

Om oss

Förvaltningsmetodiken i Ambrosia är utformad med utgångspunkt från hur vi själva vill förvalta egna tillgångar. En bärande tanke med Ambrosias fondverksamhet är att förvaltarna investerar tillsammans med kunderna.
Oktober framsida

Ambrosia Asset Management AB, 559020-0134, är en av Finansinspektionen auktoriserad AIF-Förvaltare med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. Tillståndet erhölls 2016-01-26.

Förvaltningsbolaget är ett dotterbolag till Ambrosia Holding AB, 559020-0092, som indirekt ägs av Jonas Andersson, Fredrik Attefall, Ante Nilsson och Torbjörn Olofsson.

Förvaltningen av fonderna sker i en struktur bestående av mottagarfonden Ambrosia Master samt matarfonderna Ambrosia L, Ambrosia XL och Ambrosia XXL. Ambrosia L och XL finns också som utdelande fonder.

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer”