Meny

Avkastning januari

Ambrosia XL:s förvaltningsresultat uppgick till 0,12 procent i januari.

 Avkastningen för respektive matarfond samt AUM finner du under fliken Värdeutveckling, där också fondernas nyckeltal och riskanalys finns sammanställda.


 “Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”