Meny

Marknadsföring inom EES

Fondandelar i Ambrosias matarfonder får marknadsföras till både professionella och icke professionella investerare inom Sverige.

AIF-förvaltaren har även rätt att marknadsföra fondandelar i Ambrosias matarfonder till professionella investerare i Finland, Danmark, Liechtenstein och Storbritannien.

Information på engelska kan erhållas från Ambrosia Asset Management AB. Kontakta oss.

“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”