Meny

Lagen om penningtvätt

Ambrosia Asset Management AB har fastställt riktlinjer för att säkerställa att Bolaget har rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bestämmelser om aktuella frågor finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riktlinjerna innebär bland annat att Ambrosia Asset Management AB ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Riktlinjerna tydliggör också vilka åtgärder Bolaget måste vidta för att kontrollera identiteten hos nya eller befintliga kunder, d.v.s. skyldigheten att uppnå kundkännedom. Andelsägare måste innan fondandelar får tecknas fylla i och underteckna en anmälningsblankett samt bifoga en vidimerad kopia av ID-handling (respektive vidimerad kopia av registreringsbevis för juridisk person och ID handlingar på ägare över 25% ) samt ifyllt kundformulär och självcertifieringsdokument.

“Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer”