Meny

Köp & Sälj fondandelar

Genom att följa instruktionerna under ”Köp fondandelar” och ”Sälj fondandelar” kan du genomföra transaktioner i fonderna. Vår ambition är att det skall vara enkelt att köpa och sälja andelar i fonderna men tveka inte att kontakta oss på 08-124 444 90 eller info@ambrosiafonder.se om du känner dig osäker.

Köp fondandelar (teckning)

Alla Ambrosiafonder är öppna för teckning månadsvis. Datum att notera inför nästkommande teckning:


Sista dag för anmälan om teckning:2018-07-25
Sista dag för likvid:2018-07-27
Teckningsdag:2018-07-31Sälj fondandelar (inlösen)

Möjliga datum för inlösen varierar mellan fonderna (se också informationsbroschyr för respektive fond). Anmälan om inlösen måste vara oss tillhanda senast:Sista dag för inlösenanmälanInlösendag
Ambrosia L2018-08-28
2018-08-31
Ambrosia XL2018-08-28
2018-08-31
Ambrosia XL Utdelande2018-08-282018-08-31
Ambrosia XXL2018-08-28
2018-08-31


Penningtvättslagen (2017:630) stadgar att vi som fondbolag ska ha en tillfredsställande kundkännedom. Det kan därför krävas att vi behöver ställa kompletterande frågor till fondernas befintliga investerare eller till personer och företag som önskar bli kunder. För ytterligare information, se här.Ambrosias alla fonder är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. På förvaltningsbolagets hemsida www.ambrosiafonder.se finns informationsbroschyr och faktablad tillhörande fonderna att tillgå. Detta är ingen anmodan eller rekommendation att köpa andelar i fonderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”