Meny

Köp fondandelar

Ambrosias fonder kan tecknas sista dagen i varje månad (teckningsdagen). Enligt fondbestämmelserna måste emellertid en anmälan om teckning vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar innan teckningsdagen. Likvidbeloppet skall vara fonden tillhanda senast tre bankdagar innan teckningsdagen. Tveka inte att kontakta oss på 08-124 444 90 eller info@ambrosiafonder.se om du känner dig osäker.

Datum för nästkommande teckning

Sista dag för anmälan om teckning:2018-07-25
Sista dag för fondlikvid:2018-07-27
Teckningsdag:2018-07-31


1 a) Privatperson - teckning/tilläggsinvestering, signering med BankID   bankid

 1. Klick här för köp

1 b) Ny kund – teckning i någon av Ambrosias fonder utan BankID

 1. Anmälningsblankett för ny kund
 2. Anmälan för ny kund, privatperson
 3. Ambrosia L
 4. Ambrosia XL
 5. Anmälan för ny kund, juridisk person
 6. Ambrosia L
 7. Ambrosia XL
 8. Ambrosia XXL

1 c) Befintlig kund - tilläggsinvestering eller överlåtelse utan BankID

 1. Anmälningsblankett för tilläggsinvestering eller överlåtelse
 2. Samma blankett för samtliga fonder
 3. Ambrosia 
 4. Överlåtelseblankett för fondandelar
 5. Ambrosia L
 6. Ambrosia XL

2. Skicka in anmälan (ej vid teckning med BankID)

Anmälan kan skickas in på ett av följande sätt:

1. En scannad version av den kompletta anmälan skickas per e-mail till kop@ambrosiafonder.se
2. Anmälan skickas per brev till Ambrosia Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 STOCKHOLM

3. Likvid - inbetalning

När du skickat in din anmälan måste du göra en inbetalning. Den kan göras i direkt anslutning till att du skickar in anmälan, eller vid senare tidpunkt, dock senast den dag som finns angiven ovan om du vill vara säker på att delta i nästkommande teckning. Inbetalningen skall göras till respektive fonds konto hos SEB alternativt Bankgironummer (endast Ambrosia L).


Ambrosia LSEB 5851 11 094 47 alt. BG 5090-9613
Ambrosia XLSEB 5851 11 092 34
Ambrosia XL UtdelandeSEB 5851 11 094 63
Ambrosia XXLSEB 5851 11 094 20


4. Avräkningsnota – bekräftelse av transaktionen

Som bekräftelse på att transaktionen är genomförd skickar vi en avräkningsnota per e-mail några dagar efter teckningsdagen. Där framgår alla relevanta uppgifter om transaktionen.


Ambrosias alla fonder är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. På förvaltningsbolagets hemsida www.ambrosiafonder.se finns informationsbroschyr och faktablad tillhörande fonderna att tillgå. Detta är ingen anmodan eller rekommendation att köpa andelar i fonderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”