Meny

Information om klagomål

Av 12 kap. 12 § Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder framgår att 12 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder rörande klagomålshantering också ska gälla för en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder. Mot denna bakgrund har Ambrosia Asset Management AB fastställt riktlinjer för klagomålshantering.

Vid klagomål är det viktigt att snarast kontakta Ambrosia Asset Management AB. Ett klagomål ska alltid ske skriftligen till klagomålsansvarig.

Kontaktuppgifter till Klagomålsansvarig:
Ambrosia Asset Management AB
Attn.: Ante Nilsson
Birger Jarlsgatan 32B 4tr
114 29 STOCKHOLM
Tel: 08-124 444 91

Andelsägare kan på begäran få del av Ambrosia Asset Management AB:s interna riktlinjer för klagomålshantering. 

“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”