Meny

Externa uppdragstagare

seb
SEB

Bolaget har genom uppdragsavtal outsourcat funktionen för oberoende värdering till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.).

Bolaget har genom uppdragsavtal outsourcat funktionen för riskmätning, Value at Risk, till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.).

pwc
PwC
Revisor för fonderna och förvaltningsbolaget är PwC AB med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor.
isec
ISEC

Bolaget har genom uppdragsavtal outsourcat sin funktion för fondadministration inkluderande fondandelsregister och Back-Office (BO) till ISEC AB. ISEC har över 60 kunder och administrerar ca 260 fonder.

harvest
Harvest Advokatbyrå AB


Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad är Björn Wendleby på Harvest Advokatbyrå AB. Björn Wendleby är specialiserad på fond- och värdepappersrätt, bank- och börsrätt.

valvea
Valvea
Bolaget har genom uppdragsavtal outsourcat delar av sin IT-funktion till Valvea AB. Uppdragstagaren startades 2007 och har stor erfarenhet av molndrift av affärskritiska system.
luschocorevision
Lüsch & Co Revision

Ansvarig för att upprätthålla funktionen för internrevision är Lüsch & Co Revision AB, med Leif Lüsch som ansvarig för uppdraget. Lüsch & Co Revision AB är specialiserat på finansiell internrevision sedan 2001. Leif Lüsch är auktoriserad revisor och har bl.a. haft ett antal förordnanden av Finansinspektionen i finansiella företag.

admera
Admera

Bolaget har genom uppdragsavtal outsourcat funktionen för bolagsrelaterad ekonomi och redovisning till Admera AB. Bolaget sköter ekonomi och bokföring för ett 100-tal företag, varav flera fond- och värdepappersbolag.

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”