Meny

Bolagets ägarpolicy

Enligt artikel 37 EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 231/2013 ska en AIF-förvaltare utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonden ska utövas, uteslutande till gagn för den berörda fonden och dess andelsägare.

Bolaget har fastställt en Ägarpolicy, Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk.

Investeringar i enskilda bolag sker mer i undantagsfall och dessa investeringar kommer inte vara av sådan storlek att Bolaget kommer söka en ägarroll eller att deltaga i valberedningar.

“Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer”