Erfarenhet.
Långsiktighet.

24 oktober 2016
Värdeutveckling, estimat Ambrosia XL
0,02 %
Avkastning senaste dag
0,19 %
Innevarande månad
2,69 %
Från 1 februari 2016
Läsvärt 7 oktober 2016
Förvaltningsresultatet i Ambrosia XL uppgick till -0,04 procent i september. Förvaltningsvolymen ökade fortsatt till 1 965 Mkr vid månadsskiftet. Avkastningen för respektive matarfond samt AUM finner du under fliken Värdeutveckling

Ambrosia bedriver långsiktig tillgångsförvaltning

Vi är:

  • En flexibel och fristående förvaltare
  • Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer

Vår målsättning:

  • Att erbjuda hög riskjusterad avkastning
  • Att undvika stora värdetapp

Vår förvaltningsmetodik:

  • Aktiv förvaltning inom områden där förvaltarna har specialistkunskap
  • Långsiktig exponering mot finansiella marknader

Vi erbjuder också:

  • Stark intressegemenskap mellan förvaltare och externa investerare genom att förvaltarna investerar huvuddelen av sina egna medel i fonderna
  • Betydligt lägre avgifter än branschpraxis

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Ambrosia tillhandahåller en komplett portfölj för långsiktig tillgångsförvaltning”
Ambrosiafonder @Ambrosiafonder 39 dagar
Ambrosia i ISK. Läs mer om detta på https://t.co/4KP2WbMyov