Erfarenhet.
Långsiktighet.

Meny

19 februari 2018
Värdeutveckling, estimat Ambrosia XL
-0,02 %
Avkastning senaste dag
-0,69 %
Innevarande månad
-0,57 %
Innevarande år
Läsvärt 7 februari 2018
Ambrosia XL:s förvaltningsresultat uppgick till 0,12 procent i januari. Avkastningen för respektive matarfond samt AUM finner du under fliken Värdeutveckling, där också fondernas nyckeltal och ri...

Ambrosia bedriver långsiktig tillgångsförvaltning

Vi är:

  • En flexibel och fristående förvaltare
  • Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer

Vår målsättning:

  • Att erbjuda hög riskjusterad avkastning
  • Att undvika stora värdetapp

Vår förvaltningsmetodik:

  • Aktiv förvaltning inom områden där förvaltarna har specialistkunskap
  • Långsiktig exponering mot finansiella marknader

Vi erbjuder också:

  • Stark intressegemenskap mellan förvaltare och externa investerare genom att förvaltarna investerar huvuddelen av sina egna medel i fonderna
  • Betydligt lägre avgifter än branschpraxis

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Ambrosia tillhandahåller en komplett portfölj för långsiktig tillgångsförvaltning”