Erfarenhet.
Långsiktighet.

23 augusti 2016
Värdeutveckling, estimat Ambrosia XL
0,09 %
Avkastning senaste dag
0,48 %
Innevarande månad
2,49 %
Från 1 februari 2016
Läsvärt 9 augusti 2016
Avkastningen i Ambrosia XL uppgick till 0,87 procent i juli. Förvaltningsvolymen i fonderna visade fortsatt tillväxt och uppgick till 1 675 Mkr vid månadsskiftet. Respektive fonds AUM samt avkastningen under juli finner du under fliken Värdeutveckling

Ambrosia bedriver långsiktig tillgångsförvaltning

Vi är:

  • En flexibel och fristående förvaltare
  • Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer

Vår målsättning:

  • Att erbjuda hög riskjusterad avkastning
  • Att undvika stora värdetapp

Vår förvaltningsmetodik:

  • Aktiv förvaltning inom områden där förvaltarna har specialistkunskap
  • Långsiktig exponering mot finansiella marknader

Vi erbjuder också:

  • Stark intressegemenskap mellan förvaltare och externa investerare genom att förvaltarna investerar huvuddelen av sina egna medel i fonderna
  • Betydligt lägre avgifter än branschpraxis

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer”
Ambrosiafonder @Ambrosiafonder 76 dagar
Ambrosia om Riksbanken i Bloomberg https://t.co/EmGl0Yeakf