Erfarenhet.
Långsiktighet.

16 februari 2017
Värdeutveckling, estimat Ambrosia XL
0,06 %
Avkastning senaste dag
0,19 %
Innevarande månad
0,55 %
Innevarande år
Läsvärt 14 februari 2017
Såväl avkastning som förvaltningsvolym uppvisade fortsatt positiva siffror under januari. Avkastningen i Ambrosia XL uppgick till 0,38 procent och totala förvaltningsvolymen steg till 2 340 Mkr.
Förvaltningen startade 1 februari 2016 vilket innebär att avkastningen under fondens första hela år uppgick till 4.62 procent. Ambrosia har som målsättning att ge positiv avkastning oberoend...

Ambrosia bedriver långsiktig tillgångsförvaltning

Vi är:

  • En flexibel och fristående förvaltare
  • Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer

Vår målsättning:

  • Att erbjuda hög riskjusterad avkastning
  • Att undvika stora värdetapp

Vår förvaltningsmetodik:

  • Aktiv förvaltning inom områden där förvaltarna har specialistkunskap
  • Långsiktig exponering mot finansiella marknader

Vi erbjuder också:

  • Stark intressegemenskap mellan förvaltare och externa investerare genom att förvaltarna investerar huvuddelen av sina egna medel i fonderna
  • Betydligt lägre avgifter än branschpraxis

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”