Erfarenhet.
Långsiktighet.

Meny

24 april 2017
Värdeutveckling, estimat Ambrosia XL
0,49 %
Avkastning senaste dag
-0,27 %
Innevarande månad
0,19 %
Innevarande år
Läsvärt 15 mars 2017
Ambrosia Asset Management AB har i samband med bolagsstämma valt in Jan Häggström som ny styrelseledamot. Styrelsen består i övrigt av Peter Norman (ordförande), Anders Johnsson samt Torbjörn Olofsson. Läs pressmeddelandet i sin helhet i länk nedan.

Ambrosia bedriver långsiktig tillgångsförvaltning

Vi är:

  • En flexibel och fristående förvaltare
  • Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer

Vår målsättning:

  • Att erbjuda hög riskjusterad avkastning
  • Att undvika stora värdetapp

Vår förvaltningsmetodik:

  • Aktiv förvaltning inom områden där förvaltarna har specialistkunskap
  • Långsiktig exponering mot finansiella marknader

Vi erbjuder också:

  • Stark intressegemenskap mellan förvaltare och externa investerare genom att förvaltarna investerar huvuddelen av sina egna medel i fonderna
  • Betydligt lägre avgifter än branschpraxis

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”