Erfarenhet.
Långsiktighet.

27 september 2016
Värdeutveckling, estimat Ambrosia XL
-0,17 %
Avkastning senaste dag
-0,31 %
Innevarande månad
2,21 %
Från 1 februari 2016
Läsvärt 15 september 2016
Många kunder och presumtiva investerare har frågat om det går att investera i Ambrosias fonder via investerarsparkonto, ISK. Efter en snabb hantering i följande banker och VP-bolag erbjuder nu dessa sina kunder att investera i Ambrosia via ISK. Läs meddelandet under Läsvärt
Har Du redan en direktinvestering i Ambrosia och en önskan om att flytta denna till ett ISK-konto behöver Du fylla i en överlåtelseblankett för Dina fondandelar. Denna skall undertecknas både av inneh...

Ambrosia bedriver långsiktig tillgångsförvaltning

Vi är:

  • En flexibel och fristående förvaltare
  • Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer

Vår målsättning:

  • Att erbjuda hög riskjusterad avkastning
  • Att undvika stora värdetapp

Vår förvaltningsmetodik:

  • Aktiv förvaltning inom områden där förvaltarna har specialistkunskap
  • Långsiktig exponering mot finansiella marknader

Vi erbjuder också:

  • Stark intressegemenskap mellan förvaltare och externa investerare genom att förvaltarna investerar huvuddelen av sina egna medel i fonderna
  • Betydligt lägre avgifter än branschpraxis

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer”
Ambrosiafonder @Ambrosiafonder 12 dagar
Ambrosia i ISK. Läs mer om detta på https://t.co/4KP2WbMyov