Meny

31 augusti 2018
Värdeutveckling, estimat Ambrosia XL
-0,02 %
Avkastning senaste dag
-0,06 %
Innevarande månad
-4,78 %
Innevarande år
Läsvärt 31 juli 2018

Var vänlig och ta del av bifogad information om förestående förändring i förvaltningen av Ambrosias AIF-fonder.

Informationsbrev Ambrosia avslut
Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning

Vi är:

  • En flexibel och fristående förvaltare
  • Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer

Vår målsättning:

  • Att erbjuda hög riskjusterad avkastning
  • Att undvika stora värdetapp

Vår förvaltningsmetodik:

  • Aktiv förvaltning inom områden där förvaltarna har specialistkunskap
  • Siktar på låg korrelation med andra finansiella tillgångar

Vi erbjuder också:

  • Stark intressegemenskap mellan förvaltare och externa investerare genom att förvaltarna investerar huvuddelen av sina egna medel i fonderna
  • Betydligt lägre avgifter än branschpraxis
“Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer”