Erfarenhet.
Långsiktighet.

1 december 2016
Värdeutveckling, estimat Ambrosia XL
0,15 %
Avkastning senaste dag
0,15 %
Innevarande månad
3,55 %
Från 1 februari 2016
Läsvärt 10 november 2016
Ambrosia Asset Management har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla Investeringar, UNPRI, och blivit medlem i PRI. Ambrosia Asset Management har fastställt och tillämpar av styrelsen fastställda etiska riktlinjer och CSR-policy. Läs mer om UNPRI på www.unpri.org

Ambrosia bedriver långsiktig tillgångsförvaltning

Vi är:

  • En flexibel och fristående förvaltare
  • Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer

Vår målsättning:

  • Att erbjuda hög riskjusterad avkastning
  • Att undvika stora värdetapp

Vår förvaltningsmetodik:

  • Aktiv förvaltning inom områden där förvaltarna har specialistkunskap
  • Långsiktig exponering mot finansiella marknader

Vi erbjuder också:

  • Stark intressegemenskap mellan förvaltare och externa investerare genom att förvaltarna investerar huvuddelen av sina egna medel i fonderna
  • Betydligt lägre avgifter än branschpraxis

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”
Ambrosiafonder @Ambrosiafonder 80 dagar
Ambrosia i ISK. Läs mer om detta på https://t.co/4KP2WbMyov